Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Ενισχύοντας την ορθογραφημένη γραφή στο σπίτι

*Της Νάσιας Παπακωνσταντίνου

Η ορθογραφημένη γραφή λέξεων είναι πιο σύνθετη γνωστική διαδικασία, γι’ αυτό αναμένεται να γίνονται περισσότερα λάθη  σε σχέση με την ανάγνωση λέξεων. Παρακάτω προτείνονται κάποιοι τρόποι που μπορούν να μας διευκολύνουν στην μελέτη της ορθογραφίας :