Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Το παιχνίδι σαν θεραπευτικό μέσο

Της Αναστασίας  Ρόρρης *Το παιχνίδι αναμφίβολα παίζει τεράστιο ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού. Είναι η αρχή της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον του, η ανάπτυξη των ενδιαφερόντων του και η μάθηση δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στην μετέπειτα επιτυχή έκβαση των σχολικών δραστηριοτήτων.